Laser ometac (Jammer, Scrambler, Difuzer) 
Laserski ometac u potpunosti neutrališe laserske pištolje i sprecava ocitavanje brzine vozila.
Najmanji i najsnažniji laserski ometac
Prvi laserski ometac sa "ribljim okom" koje dozvoljava veci ugao
rasipanja, a samim tim i najvecu pokrivenost napadnih uglova laserskog svetla uredaja za kontrolu brzine.
Sve ovo omogucava mu da je, za sada,najefikasniji u svetu.
Proizveden po SAD vojnoj tehnologiji.
Sastoji se od:
-Dva ili tri transmitera
-Centralnog interfejsa koji ujedno ima i sistem za zvucno i svetlosno obaveštavanje kao i potenciometar za pojacavanje ili utišavanje zvucne signalizacije i mogucnost za paljenje odnosno gašenje sistema.
-Kompletne pratece opreme koja po prvi put omogucava montažu korisnicima u kucnoj radinosti.
-Šematski prikaz za montažu.
Preporuka korišcenja:
Posle zvucnog i svetlosnog obaveštenja vozaca od strane uredaja, potrebno je smanjiti brzinu vozilu i nakon toga iskljuciti uredaj da bi operater mogao ocitati brzinu vozilu. Posle prolaska patrole uredaj ponovo ukljuciti i samim tim vratiti u režim rada.
GARANCIJA 1 GODINA
Cena 350 eur
Laser ometac (Jammer, Scrambler, Difuzer)
[Pocetna]
[Cobra]
[Whistler]
[Laser Tec]
[Kontakt]